Zuiko 21mm F3.5 Test Shots


Photos taken with Zuiko 21mm F3.5

F8
Fuji RDP III
F5.6
Fuji RDP III
F11
Fuji RDP III
F3.5
Fuji RDP III